Propozycje śpiewów - XX Niedziela Zwykła

opra.: Marta Żelazowska

dodane 11.08.2011 12:50

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże mocny, Boże cudów

DN 200; ExD 438

W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż innych tysiące.

 

Przygotowanie darów:

Pójdź do Jezusa

DN 665;

W nawiązaniu do aklamacji: Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

 

Komunia:

Ja wiem w kogo ja wierzę

DN 645 ; ExD 157

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.

 

Uwielbienie:

Boże zmiłuj się nad nami

DN 324 ; ExD 574

Uwielbiajmy Boga śpiewem.

 

Procesja na zakończenie:

My chcemy Boga, Panno Święta

DN 336; ExD 662

Pieśnią módlmy się do Boga Ojca przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.