Propozycje śpiewów - XXI Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 21.08.2014 12:08

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Pokładam w Panu ufność mą
DN 230; ExD 587
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”.
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205; ExD 445
Na przygotowanie darów zaśpiewajmy tę pieśń mówiącą o Bożej miłości oraz o tym, iż naszą jedyną Opoką jest Jezus Chrystus w Eucharystii.
 
Komunia:
Boże, jesteś moim Bogiem
DN 263
Tylko Bóg mi dopomoże
DN 243; ExD 586
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.”.
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
DN 317; SL 30; ExD 104
Dziękujmy Bogu Ojcu za dar Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
 
Procesja na zakończenie:
Już gościsz, Jezu, w sercu mym
DN 320; SL 281