Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła

dodane 25.08.2011 23:26

Rozpoczęcie:

Z tej biednej ziemi (1-2)

Odwołując się do antyfony na wejście: „Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają”, podczas procesji wejścia śpiewajmy pieśń „Z tej biednej ziemi”.

Przygotowanie Darów:

Być bliżej Ciebie chcę (1-2)

W Ewangelii Chrystus mówi do nas: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. W czasie przygotowania Darów warto zaśpiewać „Być bliżej Ciebie chcę”.

Komunia święta:

O, Panie Tyś moim Pasterzem (1-4)

W nawiązaniu do pierwszej antyfony na Komunię świętą: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych” zaśpiewajmy pieśń „O, Panie Tyś moim Pasterzem”, a zwłaszcza jej czwartą zwrotkę.

Szczęśliwi ubogiego ducha (1-8)

Druga antyfona komunijna zawiera fragment ośmiu błogosławieństw, dlatego śpiewajmy „Szczęśliwi ubogiego ducha”.

Uwielbienie po Komunii świętej:

Dzięki, o Panie (1-8)

Psalmista zachęca nas, abyśmy wielbili Boga przez całe nasze życie. Uwielbiajmy zatem Pana, śpiewając „Dzięki, o Panie” wraz z ósmą zwrotką („Ciebie wielbimy bez końca! Dzięki, o Panie...”).

Zakończenie:

W krzyżu cierpienie

Idziemy w naszą codzienność z Bożym błogosławieństwem i zabieramy ze sobą "naukę krzyża" , dzięki któremu stajemy się naśladowcami Jezusa.