Propozycje śpiewów - XXIII Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 01.09.2011 20:53

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście:
Boże w dobroci
DN 202, SL 248, ExD 442
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Panie, jesteś sprawiedliwy, i wyrok Twój jest słuszny, postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.”
 
Przygotowanie darów:
Panie, umocnij wiarę naszą
DN 227
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Ewangelii. Niech nasza wiara będzie taką, iżbyśmy czuli odpowiedzialność za drugiego człowieka – potrafili go napomnieć, pomóc mu, ale go nie potępiać.
 
Komunia:
Panie, pragnienia ludzkich serc
DN 292, SL 32, ExD 549
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: ”Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.”
 
Uwielbienie:
Upadnij na kolana
DN 683, SL 36, ExD 190
Uwielbiajmy Boga śpiewając po trzykroć „Święty!”.
 
Zakończenie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
DN 314, ExD 158