XXIII tydzień zwykły

Robert Mac

dodane 03.09.2011 21:50

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

W tej modlitwie kolekty prosimy Boga, aby obdarzył nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Zniewoleni doczesnością i gonitwą życia, chcemy się wpatrywać w Tego, który prawdziwie przychodzi wyzwalać. Jako chrześcijanie nie chciejmy zatrzymywać się na tym, co doczesne przemijające, ale dążymy do tego, co wieczne.  Ale jakże to trudna droga, by pośród spraw doczesności dostrzec to, co jest wartościowe w oczach Bożych. Bo wszystko, co nie jest wieczne, w wieczności jest bezwartościowe, jest tylko wspomnieniem. Dlatego prosimy Cię Panie, abyśmy zabiegali o Twoje Królestwo, czyli o sprawiedliwość, pokój i miłości w Duchu, a wszytko inne będzie nam dodane.