Propozycje śpiewów - XXIV Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 08.09.2011 22:30

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Do Ciebie wznoszę serce me
DN 208
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego.
 
Przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam
DN 299
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
 
Komunia:
Jeden chleb
DN 269
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, jest udziałem we Krwi Chrystusa; Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.
 
Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
DN 331
Uwielbiajmy Boga i wielkie działa, które nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Złącz Panie miłujących Cię
DN 255
Pomódlmy się o miłość i jedność wśród ludzi.