Propozycje śpiewów - XXV Niedziela Zwykła

oprac. Tomasz Kmita

dodane 15.09.2011 21:14

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Boże mocny, Boże cudów
DN 200, ExD 439
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki.”
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205, ExD 445
W nawiązaniu do dzisiejszych czytań mszalnych, które mówią o rzeczach ostatecznych, zbawieniu, a także oddaniu się woli Ojca i wsłuchaniu w Słowo Syna.
 
Komunia:
Pan mój, Wódz i Pasterz mój
DN 228
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.”
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
ExD 175
Oddajmy cześć Trójcy Świętej.
 
Procesja na zakończenie:
Głoś imię Pana
DN 211, ExD455