Propozycje śpiewów - XXVI Niedziela Zwykła

oprac. Marta Żelazowska

dodane 22.09.2011 21:02

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Boże w dobroci
DN 202, ExD 442
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.
 
Przygotowanie darów:
O Panie szukasz dzieci Twych
ExD 484
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.
 
Komunia:
Kto los swój złożył w ręce Boga
DN 008
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, przez które dałeś mi nadzieję, w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.
 
Uwielbienie:
Kłaniam się Tobie
DN 648, ExD 468
Uwielbiajmy Boga i oddajmy mu pokłon.
 
Procesja na zakończenie:
O niewysłowione szczęście zajaśniało
DN 717
Wysławiajmy cud Boskiej miłości.