Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 29.09.2011 21:37

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
DN 309; SL 22; ExD 580
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata”.
 
Przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat
DN 212; ExD 457
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Ewangelii i wersetu ją poprzedzającego. Żyjmy tak, aby Królestwo Boże było nam dane.
 
Komunia:
Jeden chleb
DN 269; SL 277; ExD 461
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha”.
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
ExD 175
Uwielbiajmy Trójjedynego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Pobłogosław Jezu drogi
DN 721-722; SL 308
Niech Najświętsze Serce Jezusa błogosławi nam na nadchodzący tydzień.