Propozycje śpiewów - XXVIII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 06.10.2011 12:05

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Pokładam w Panu ufność mą
DN 230, ExD 587
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi. Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia.
 
Przygotowanie darów:
O Panie tyś moim Pasterzem
DN 282 ExD 564
W nawiązaniu do nauki płynącej z dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan
DN 301, ExD 567
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie.
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
DN 317, ExD 163
Uwielbiajmy Boga i oddajmy mu pokłon.
 
Procesja na zakończenie:
My chcemy Boga, Panno Święta
DN 336, ExD 662
Idąc za przykładem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, oddajmy się pod opiekę Dobremu Bogu i Matce Najświętszej.
 
Ty wyzwoliłeś nas Panie (Abba Ojcze)
DN 338, ExD 511
W nawiązaniu do obchodów XI Dnia Papieskiego.