Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 13.10.2011 22:05

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Tylko Bóg mi dopomoże
DN 243, ExD 586
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
 
Przygotowanie darów:
Boże, jesteś moim Bogiem
DN 263
W nawiązaniu do pierwszego Czytania z dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Sławcie usta ciało Pana/Sław języku tajemnicę
DN 671/DN 672
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu.
 
Uwielbienie:
Upadnij na kolana
DN 683, ExD 190
Z pokorą i oddaniem uwielbiajmy Jedynego Boga
 
Procesja na zakończenie:
Do Ciebie Matko, Szafarko łask
DN 778
Polecajmy się w modlitwie Matce Najświętszej.