Propozycje śpiewów - XXX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 20.10.2011 21:26

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
DN 331, ExD 181
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza.
 
Przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam
DN 299, ExD 551
W nawiązaniu do nauki płynącej z dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
DN 210, ExD 454
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu.
 
Uwielbienie:
Ciebie Boże wielbimy
DN 312, ExD 155
Uwielbiajmy Wszechmocnego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
DN 892
Polecajmy się w modlitwie Matce Najświętszej.