Propozycje śpiewów - XXXI Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 27.10.2011 22:03

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

W świątyniach obchodzących rocznicę konsekracji kościoła własnego:
 
Procesja wejścia:
Być bliżej Ciebie chcę
DN 204
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.
 
Przygotowanie darów:
Jeden w naturze
DN 605
W nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
 
Komunia:
Jam jest Chlebem żywym
DN 268, ExD 529
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
DN 323, ExD 174
Uwielbiajmy Wszechmocnego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Pod Twą obronę
DN 229
Niech nam Pan Bóg błogosławi.
Rocznica poświęcenia kościoła własnego
 
 
Procesja wejścia:
Chwała Ci Kościele święty/Jak miłe przybytki nam dał
DN 628/630
 
Przygotowanie darów:
Boże obdarz Kościół Twój
DN 201, ExD 440
 
Komunia:
Jeden chleb
DN 269, ExD 461
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
DN 317, ExD 163
 
Procesja na zakończenie:
Pod Twą obronę
DN 229
 
 
Można również wykorzystać pieśń Na skale kościół stoi, której nuty znajdują się w załączniku.
Tagi: