Propozycje śpiewów - Dzień Zaduszny

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 31.10.2011 14:14

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

 
Pierwsza Msza święta (wg własnych intencji)
 
Procesja wejścia:
Nie zna śmierci
DN 559, ExD 241
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Jezus umarł i zmartwychwstał, a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
DN 205
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Duszo Chrystusowa/ Jam jest chlebem żywym
DN 265, ExD 526/ DN 268, ExD 529
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
 
Uwielbienie:
Niechaj sławią Cię narody
DN 324
Uwielbiajmy Wszechmocnego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Nie opuszczaj nas
DN 713, ExD 535
Prośmy o pociechę i wytrwanie w dobrym.
 
 
Druga Msza święta (za dusze wszystkich wiernych zmarłych)
 
Procesja wejścia:
Antyfona: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Werset: Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie; *
Tobie dopełnić ślubów w Jeruzalem;
Który słuchasz modlitwy:
do Ciebie przyjdzie każdy grzesznik, wyznając nieprawości.
Antyfona…
Chwała Ojcu i Synowi…
Antyfona…
 
Przygotowanie darów:
Panie umocnij wiarę naszą
DN 227
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
Bliskie jest Królestwo Boże
DN 464, ExD 288
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci.
 
 
 
Uwielbienie:
Upadnij na kolana
DN 683 , ExD 190
Uwielbiajmy Wszechmocnego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną
DN 467
Polecajmy się miłosierdziu Bożemu.
 
Trzecia Msza święta (w intencjach papieża)
 
Procesja wejścia:
Chrystus zmartwychwstan jest
DN 3551, ExD 233
W nawiązaniu do słów dzisiejszej Antyfony na wejście: Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha.
 
Przygotowanie darów:
Bądź mi litościw
DN 463, ExD 287
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Komunia:
O Boże mój, o Zbawicielu mój
DN 473, ExD571
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała śmiertelne na podobne do swojego ciała uwielbionego.
 
Uwielbienie:
Twoja cześć chwała
DN 679 , ExD 555
Uwielbiajmy Wszechmocnego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Witaj Królowo
DN 877.
Prośmy o wstawiennictwo Matki Najświętszej.