XXXII Niedziela Zwykła

publikacja 05.11.2020 18:29

Gotowość na spotkanie z Chrystusem. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść ma wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne.

Grzech często gasi nasze lampy, osłabia miłość i wiarę. Grzeszni i słabi przychodzimy do Boga, bo On jeden, ma przebaczenie, bo On, jeden może mas napełnić mądrością, byśmy byli czujni i zawsze gotowi ma spotkanie z Chrystusem. Wyznajmy więc z żalem nasze grzechy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przypowieść o dziesięciu pannach ma nas nauczyć mądrości życia, które jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. Gdy będziemy wierni i wytrwali w oczekiwaniu, otrzymamy dar prawdziwej mądrości i spełni się nadzieja nasza, i radosna nowina powszechnego zmartwychwstania, jakie ogłasza nam Bóg w Liście św. Pawła do Tesaloniczan.

Modlitwa powszechna

Niech wyrazem oczekiwania będzie teraz wasza wspólna modlitwa, którą zanosimy do Boga przez Jezusa Chrystusa, który przyj­dzie by nas zabrać do siebie.

  1. Za Kościół, aby umacniał nas w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystu­sem. R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  2. Za kapłanów, aby wiernie głosili słowa Pańskie.
  3. Za ludzi nauki, by służyli wszystkim swą wiedzą i mądrością.
  4. Za młodzież, by nie dała się zwieść złudnym mirażom współczesności.
  5. Za narzeczonych, by byli odpowiedzialni za swą miłość.
  6. Za chorych, cierpiących i umierających, by w trudnym czasie doświadczyli mocy łaski Bożej.
  7. Za nas, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Chrystusa Pana.

Boże, spojrzyj na nas, którzy żyjemy na świecie i udziel nam swojej pomocy, byśmy wiernie wypełniając swe powołanie, jako ludzie wierzący, mogli wyjść na spotkanie przychodzą­cego Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Oczekując ma spotkanie z Chrystusem, dziękujemy Bogu za Jego obietnice zbawienia i za Ofiarę, która rozpala nasze serca miłością, a także umacnia nas w wiernym trwaniu każdego dnia przy Zbawicielu.

Przed rozesłaniem

Zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie niespodziewanie. Niech w tym oczekiwaniu umacnia nas błogosławień­stwo Boga, aby lampy naszych serc zawsze płonęły jako znak wiary i miłości.