Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
31 Marca 2010r.

Katolicy rzymscy:

Wielka Środa
Rozważania:
WIELKA ŚRODA »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Wielka Środa; św. Cyryla z Jerozolimy

Prawosławni:

WIELKA ŚRODA: Liturgia uprzednio poświęconych Darów
święci dnia; Cyryl, arcybiskup jerozolimski; męcz. Edward, król; Mikołaj, biskup Ochrydy i Żicza

Luteranie:

Wielka Środa

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-