Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
14 Kwietnia 2010r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. Marii Egipskiej

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Abrahamiusz Bułgarski; mniszka Maria Egipcjanka; mnich Warsonofiusz z Optiny

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-