Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
6 Lipca 2010r.

Katolicy rzymscy:

14. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. męczennicy Agrypiny

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Włodzimierskiej"
święci dnia: spraw. Artemiusz Wierkolski; Herman, arcybiskup kazański; Jerzy, wielki książę włodzimierski; Teodor I, biskup Suzdala i Rostowa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-