Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
24 Lipca 2010r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. księżnej Olgi, męcz. Eufemii

Prawosławni:

rów. ap. księżnej Olgi
święci dnia: wlk. męcz. Eutymia; rów. ap. Olga, wielka księżna

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-