Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
17 Sierpnia 2010r.

Katolicy rzymscy:

20. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. 7 Młodzieńców z Efezu, św. męczennicy Eudocji

Prawosławni:

święci dnia: Antonin z Efezu; Dionizy z Efezu; Jamblik z Efezu; Jan z Efezu; Konstanty z Efezu; Maksymilian z Efezu; Martynian z Efezu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan