Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
30 Listopada 2010r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień adwentu
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 30 listopada »
Świętego Andrzeja, Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa Neocezarei

Prawosławni:

święci dnia: Grzegorz, biskup Neo Cezarei: mnich Nikon z Radoneża

Luteranie:

Dzień Apostoła Andrzeja

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-