Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Sobota po Objawiemou Pańskim; św. Polieukta

Prawosławni:

Sobota po Objawieniu Pańskim
święci dnia: Filip, metropolita moskiewski; Piotr, biskup Sebesty

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-