Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
24 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. Teodozjusza Wielkiego

Prawosławni:

XXXVI tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: mnich Michał Kłopski, błogosławiony; mnich Teodozy Wielki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-