Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
22 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

12. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. Cyryla abp Aleksandryjskiego

Prawosławni:

święci dnia: mnich Cyryl znad Jeziora Białego; Cyryl, arcybiskup Aleksandrii; mnich Kolumba z Iony; męcz. Tekla z Persji; męcz. Marta z Persji; męcz. Maria z Persji

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-