Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
19 Lipca 2011r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. Sizoesa Wielkiego

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Audifaks; mnich Dymitr znad Wołogdy; męcz. Habakuk; spraw. Julianna, księżna olszanska; męcz. Łucja Rzymska; mnich Maksym Grek; męcz. Marinus Rzymski; męcz. Marta Rzymska; męcz. Ryksjusz; mnich Sawa ze Storożewa; męcz. Walenty Rzymianin; mnich Syzoj Wielki

Luteranie:

-

Żydzi:

Publiczny post. Początek Rocznica dwukrotnego zdobyciai zburzenia murów Jerozolimy. Początek tzw. Trzech Tygodni (postu i żałoby)

Muzułmanie:

-