Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
6 Października 2011r.

Katolicy rzymscy:

27. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Poczęcie proroka Jana Chrzciciela

Prawosławni:

Poczęcie św. Jana Chrzciciela
święci dnia: męcz. Andrzej z Syrakuz; męcz. Antonin z Syrakuz; Innocenty, metropolita moskiewski; męcz. Jan z Syrkauz; męcz. Piotr; męcz. Raisa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-