Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
16 Stycznia 2012r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

pror. Micheasza

Prawosławni:

XXXII tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: mniszka Genowefa; pror. Malachiasz; męcz. Gordiusz, setnik; ihumen Findlugan z Islay; mniszka Tomaida z Konstantynopola

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-