Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
16 Lutego 2012r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. Symeona i Anny

Prawosławni:

święci dnia: spraw. Anna, prorokini; Ansgary, biskup Hamburga; Jakub, arcybiskup serbski; Roman, książę uglicki; Symeon, biskup Połocka; spraw. Symeon Teofor; rów. ap. Mikołaj, arcybiskup japoński

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-