Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
10 Maja 2012r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

męcz. Symeona, św. Stefana bpa m. Włodzimierza Wołyńskiego

Prawosławni:

święci dnia: ap. Symeon, męczennik

Luteranie:

-

Żydzi:

LAG BO-OMER

Muzułmanie:

-