Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
24 Maja 2012r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE; św. Cyryla i Metodego

Prawosławni:

ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
święci dnia: rów. ap. Cyryl; rów. ap. Metody, arcybiskup Moraw i Panonii; rów. ap. Rościsław, książę wielkomorawski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-