Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
9 Czerwca 2012r.

Katolicy rzymscy:

9. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

oktawa Pięćdziesiątnicy; męcz. Teraponcjusza

Prawosławni:

Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy
święci dnia: Augustyn, biskup Cantenbury; Cyprian, metropolita Moskwy; mnich Terapont znad Jeziora Białego; Focjusz, metropolita Kijowa spraw. Jan z Rusi, wyznawca; Jonasz, metropolita Moskwy; mnich Nilus ze Stołobny; męcz. Terapont, biskup Sardes; męcz. Teodora, dziewica; męcz. Didym, żołnierz; mnich Terapont znad Monzy

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-