Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
26 Czerwca 2012r.

Katolicy rzymscy:

12. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

męcz. Akwiliny, św. Tryfilia

Prawosławni:

święci dnia; mnich Andronik z Moskwy; mnich Sawa z Moskwy; męcz. Akwilina; Tryfiliusz, biskup Nikozji; męcz. Antonina z Nicei; mniszka Anna z Bitynii; mnich Jan z Bitynii; schimniszka Aleksandra (Mielgunowa) z Diwiejewa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-