Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
27 Lipca 2012r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

św. ap. Akwili z 70 uczniów Pana

Prawosławni:

święci dnia: ap. Akwila; mnich Stefan Machryski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy