Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
7 Sierpnia 2012r.

Katolicy rzymscy:

18. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Zaśnięcie spraw. Anny, matki Bogurodzicy
święci dnia: spraw. Anna, matka Bogurodzicy; mniszka Euprakseda z Konstantynopola; mnich Makary Żełtowodzki; Olimpia, diakonisa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-