Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
29 Sierpnia 2012r.

Katolicy rzymscy:

21. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Okres poświąteczny Zaśnięcia Bogurodzicy
Przeniesienie do Konstantynopola Nie-ludzką Ręką Stworzonego Obrazu Chrystusa
święci dnia: mnich Antoni Martkofeli, stylita; męcz. Diomid

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-