Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
24 Września 2012r.

Katolicy rzymscy:

25. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

XVII tydzień po Pięćdziesiątnicy
Mnicha Sylwana z Atosu
święci dnia: mnich Herman, cudotwórca wałaamski; męcz. Juwenaliusz; męcz. Piotr Aleucki; mnich Sergiusz, cudotwórca wałaamski; mnich Sylwan z Atosu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-