Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
21 Stycznia 2013r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

XXXIV tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: męcz. Abo z Tbilisi; męcz. Anastazy z Egiptu; męcz. Antoni z Egiptu; męcz. Bazylisa z Egiptu; męcz. Celzjusz z Egiptu; mnich Jerzy Chozewita; męcz. Julian z Egiptu; męcz. Grzegorz z Pieczery; Grzegorz Mądry, arcybiskup Ochrydy; męcz. Marcjanilla z Egiptu; mniszka Dominika, diakonisa; męcz. Karteriusz z Cezarei Kapadockiej; mnich Eliasz z Egiptu; męcz. Teofil z Libii, diakon; męcz. Heladiusz z Libii; Seweryn z Kolonii, biskup; Attyk z Konstantynopola, patriarcha; mnich Seweryn z Noricum, ihumen

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-