Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
4 Lutego 2013r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

XXXVI tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: męcz. Anastazy Pers; mnich Makary znad Żabyńca; ap. Tymoteusz, biskup Efezu; męcz. Manuel z Adrianopola, metropolita; męcz. Jerzy z Debeltu, biskup; męcz. Piotr z Adrianopola, biskup; męcz. Leoncjusz z Nicei, biskup; męcz. Syjoniusz z Adrianopola, kapłan; męcz. Gabriel z Adrianopola, kapłan; męcz. Jan z Adrianopola, kapłan; męcz. Leont z Adrianopola, kapłan; męcz. Parodus z Bułgarii, kapłan; Brytwald z Old Sarum, biskup; męcz. Anastazy z Pieczery, hierodiakon; mnich Józef Uświęcony z Samaki; męcz. Jan (Dobrochotow), kapłan

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-