Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
1 Kwietnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy
Wspomnienia: Hugona (bp)
Rozważania:
Propozycje śpiewów - Poniedziałek Wielkanocny »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

III tydzień Wielkiego Postu
święci dnia: męcz. Chryzant; męcz. Daria; mnich Innocenty Komelski; spraw. Zofia, księżna słucka; Symeon (Popowicz)

Luteranie:

Poniedziałek Wielkanocny. 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Żydzi:

Pascha. Święto Przaśników.

Muzułmanie:

-