Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
9 Sierpnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

18. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 9 sierpnia »
Święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: mnich Herman z Alaski; rów. ap. Klemens, arcybiskup Ochrydy; rów. ap. Nahum z Ochrydy; wlk. męcz. Pantelejmon, uzdrowiciel

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy. Ramadan Bajram