Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
17 Sierpnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

19. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: Antonin z Efezu; Dionizy z Efezu; Jamblik z Efezu; Jan z Efezu; Konstanty z Efezu; Maksymilian z Efezu; Martynian z Efezu

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-