Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
8 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

XXIII Niedziela Zwykła
LG: III tydzień psałterza
Rozważania:
XXIII Niedziela Zwykła »
Mądrość. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XXIII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Naśladować Jezusa »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Także do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Roztropnie zostawić wszystko »
Garść uwag do czytań na XXIII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Nowa mądrość w Chrystusie »
23 Niedziela zwykła, rok C (Mdr 9,13–18; Flm 9b–10.12–17; Łk 14,25–33)
Odpowiedzialność »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz audio do liturgii XXIII Niedzieli Zwykłej.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Włodzimierza
święci dnia: męcz. Adrian Nikomedyjski; mnich Adrian Ondrusowski; męcz. Natalia; męcz. Roman (Miedwied'), wyznawca; mnich Cyprian ze Storożna

Luteranie:

Niedziela 15. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-