Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
17 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

24. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika BABILASA, biskupa Antiochii i św. proroka MOJŻESZA, który widział Boga

Prawosławni:

święci dnia: Jozafat, biskup Biełgorodu; Mojżesz, prorok

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-