Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
30 Listopada 2013r.

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 30 listopada »
Świętego Andrzeja, Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego GRZEGORZA CUDOTWÓRCY, biskupa Neocezarei

Prawosławni:

święci dnia: Grzegorz, biskup Neo Cezarei; mnich Nikon z Radoneża

Luteranie:

Dzień Apostoła Andrzeja

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł); Szabat

Muzułmanie:

-