Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
13 Grudnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego

Prawosławni:

święci dnia: ap. Andrzej; Frumencjusz, arcybiskup etiopski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy