Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Stycznia 2014r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. wielkiej męczennicy ANASTAZJI i św. CHRYZOGONA

Prawosławni:

Sobota przed Narodzeniem Chrystusa
święci dnia: wlk. męcz. Anastazja; męcz. Chryzogon z Rzymu; męcz. Teodota z Nicei; męcz. Ewodiusz z Nicei; męcz. Eutychian z Ilirii

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-