Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
30 Kwietnia 2014r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika SYMEONA z Persji i św. AKACJUSZA, biskupa Meliteny. – Św. Agapita, papieża rzymskiego

Prawosławni:

święci dnia: Aleksander ze Swiry; męcz. Ananiasz z Seleucji; mnich Zozym Sołowiecki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-