Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
9 Maja 2014r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika BAZYLEGO, metropolity Amazji

Prawosławni:

święci dnia: mnich Joanicjusz z Dewicz; Stefan, biskup wielkopermski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy