Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
26 Czerwca 2014r.

Katolicy rzymscy:

12. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennicy AKWILINY i św. ojca naszego TRYFILIUSZA, biskupa Leukozji na Cyprze

Prawosławni:

święci dnia: mnich Andronik z Moskwy; mnich Sawa z Moskwy; męcz. Akwilina; Tryfiliusz, biskup Nikozji; męcz. Antonina z Nicei; mniszka Anna z Bitynii; mnich Jan z Bitynii; schimniszka Aleksandra (Mielgunowa) z Diwiejewa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-