Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
11 Lipca 2014r.

Katolicy rzymscy:

14. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 11 lipca »
Świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Przeniesienie Relikwii świętych cudotwórców i lekarzy wolontariuszy CYRUSA i JANA

Prawosławni:

święci dnia: mnich Herman, cudotwórca wałaamski; męcz. Jan, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; mnich Sergiusz, cudotwórca wałaamski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

14 Ramadan